Báo Giá iPhone
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - ĐỔI BẢO HÀNH

   • 7 32 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 10,900,000
   • 7+ 128 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 16,200,000
   • 7+ 128 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 16,200,000
   • 7+ 32 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 14,600,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 14,600,000
   • 7+ 32 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 14,600,000
   • 8 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 15,500,000
   • 8 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 15,700,000
 • IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG

   • Air 1 32 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,900,000
   • Air 1 32 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,000,000
   • Air 2 16 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,200,000
   • Air 2 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,300,000
   • Air 2 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,400,000
   • Air 2 32 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • Air 2 32 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,300,000
   • Air 2 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,700,000
   • Air 2 64 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,800,000
   • Air 2 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,900,000
   • Mini 2 16 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,800,000
   • Mini 2 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,800,000
   • Mini 3 16 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,200,000
   • Mini 3 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,300,000
   • Mini 4 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,600,000
   • Mini 4 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,700,000
   • Mini 4 32 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,700,000
   • Mini 4 32 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,800,000
   • Mini 4 32 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,900,000
 • HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 6s 16 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,700,000
   • 6s 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,400,000
   • 6s 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,500,000
   • 6s 64 Hồng
    New 98%
    Còn hàng
   • 5,300,000
   • 6s 64 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,600,000
   • 6s+ 16 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,700,000
   • 6s+ 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,700,000
   • 6s+ 64 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,600,000
   • 7 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,600,000
   • 7 32 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,700,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 10,600,000
   • 8+ 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,900,000
   • 8+ 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 16,100,000
 • HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 6 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,600,000
   • 6 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,800,000
   • 6 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,600,000
   • 6 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,600,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,200,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • 6+ 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,200,000
   • 6+ 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,900,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,100,000
   • 6+ 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,900,000
 • HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM

   • 6 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,400,000
   • 6 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,600,000
   • 6 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,400,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,900,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,100,000
   • 6+ 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 5,900,000
   • 6+ 64 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,800,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,900,000
   • 6+ 64 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,800,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH

   • 7 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 13,300,000
   • 7+ 128 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A .
   • 16,100,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 16,400,000
   • 8+ 256 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 23,100,000
   • 8+ 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 19,300,000
   • 8+ 64 Đỏ
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A.
   • 19,400,000
   • 8+ 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 19,300,000
   • 8+ 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All.LL/A
   • 19,300,000
   • IPhone X 256 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 27,200,000
   • IPhone X 256 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 27,300,000
   • IPhone X 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 24,100,000
   • IPhone X 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 24,100,000
 • NHÀ BÁN CHÍNH CHỦ

   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 1 TRỆT 2 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 3m5 x DÀI 15m = công nhận 47m
    Call: Mr.Tuan 01683333333 -- 01683333333
   • 6,800,000,000
   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - NHÀ CẤP 4
    Còn hàng
    NGANG 5m6 - DÀI 12m9 = công nhận 72m
    Call: Mr.Tuan 01683333333 -- 01683333333
   • 9,800,000,000
   • TÔN ĐẢN QUẬN 4 - 1 TRỆT 1 LỬNG 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 6 - DÀI 30 NỞ HẬU 6m3 == công nhận 193m
    Call: Mr.Tuan 01683333333 -- 01683333333
   • 36,000,000,000
   • XÓM CHIẾU QUẬN 4 - 1 TRỆT 1 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 12m5 x DÀI 4m5 = công nhận 55m
    CHIA RA 2CĂN - ĐANG CHO THUÊ 14tr500/1th
    Call: Mr.Tuan 016833
   • 4,500,000,000
 • NHÀ THUÊ

   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 1 TRỆT 2 LẦU
    Còn hàng
    NGUYÊN CĂN - 3 PHÒNG NGỦ - 2 LẦU
    Call: Mr.Tuan 01683333333 -- 01683333333
   • 20,000,000
   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 1 TRỆT 1 LỬNG
    Còn hàng
    Call: Mr.Tuan 01683333333 -- 01683333333
   • 20,000,000