Báo Giá iPhone
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - ĐỔI BẢO HÀNH

   • 7 128 Đỏ
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All.
   • 14,100,000
   • 7 32 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 11,900,000
   • 7 32 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 11,900,000
   • 7+ 128 Đỏ
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 17,800,000
   • 7+ 128 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 17,200,000
   • 8 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 15,500,000
   • 8+ 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 18,400,000
   • 8+ 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 18,500,000
 • IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG

   • Air 2 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,700,000
   • Air 2 32 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,400,000
   • Mini 3 16 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,700,000
   • Mini 3 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,700,000
   • Mini 3 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,800,000
   • Mini 4 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,300,000
   • Mini 4 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,400,000
 • HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 6 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,800,000
   • 6 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,800,000
   • 6 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,800,000
   • 6s 16 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • 6s 16 Hồng
    New 98%
    Còn hàng
    ( Màn Hình Zin Đẹp )
   • 5,100,000
   • 6s 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • 6s 64 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,200,000
   • 6s 64 Hồng
    New 98%
    Còn hàng
   • 5,800,000
   • 6s+ 16 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6s+ 16 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6s+ 16 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6s+ 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,900,000
   • 7 32 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,500,000
   • 7 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,300,000
   • 7+ 128 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,000,000
   • 7+ 128 Đỏ
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,500,000
   • 7+ 128 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,800,000
   • 7+ 128 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,800,000
   • 7+ 32 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 11,300,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 11,200,000
   • 8 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,800,000
   • 8 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,100,000
   • 8+ 64 Đen
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,900,000
   • 8+ 64 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 16,300,000
 • HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 2,900,000
   • 5s 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 2,800,000
   • 5s 32 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,200,000
   • 5s 32 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,300,000
   • 5s 32 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,200,000
   • 6 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,800,000
   • 6 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 4,000,000
   • 6 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,800,000
   • 6 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,000,000
   • 6 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,000,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,600,000
   • 6+ 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,400,000
 • HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM

   • 5s 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 3,300,000
   • 5s 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FullBox
   • 3,400,000
   • 5s 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FullBox
   • 3,300,000
   • 5s 32 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FullBox
   • 3,700,000
   • 5s 32 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FULLBOX.
   • 3,800,000
   • 5s 32 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FullBox
   • 3,700,000
   • 6 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,400,000
   • 6 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,600,000
   • 6 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 4,400,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,900,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,100,000
   • 6+ 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 5,900,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,900,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH

   • 7 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 13,200,000
   • 7+ 128 Đen Bóng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A . CPO
   • 17,200,000
   • 7+ 128 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A . CPO
   • 17,200,000
   • 7+ 128 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A . CPO
   • 17,200,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 16,700,000
   • 8 64 Đỏ
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A. Call: 0918.444.444
   • 0
   • 8 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 17,000,000
   • 8+ 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 19,500,000
   • 8+ 64 Đỏ
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A
   • 21,800,000
   • 8+ 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 19,600,000
   • IPhone X 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 24,300,000
   • IPhone X 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 24,300,000
 • NHÀ BÁN CHÍNH CHỦ

   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 1 TRỆT 2 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 3m5 x DÀI 12m = công nhận 47m
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 6,800,000,000
   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - NHÀ CẤP 4
    Còn hàng
    NGANG 5m6 - DÀI 12m9 = công nhận 72m
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 10,800,000,000
   • TÔN ĐẢN QUẬN 4 - 1 TRỆT 1 LỬNG 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 6 - DÀI 30 NỞ HẬU 6m3 == công nhận 193m
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 33,000,000,000
   • XÓM CHIẾU QUẬN 4 - 1 TRỆT 1 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 12m5 x DÀI 4m5 = công nhận 55m
    CHIA RA 2CĂN - ĐANG CHO THUÊ 14tr500/1th
    Call : Mr.Tuan 016
   • 3,900,000,000
 • NHÀ THUÊ

   • ĐIỆN BIÊN PHỦ QUẬN 10 - 1 TRỆT 2 LẦU
    Còn hàng
    NGUYÊN CĂN - 5 PHÒNG NGỦ - 1 LỬNG - 3 LẦU
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 25,000,000
   • 174 - 176 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 (NGANG 6. DÀI 30) NỞ HẬU 6m3 =TC 193m2
    Còn hàng
    THUÊ NGUYÊN CĂN : Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 120,000,000