Báo Giá iPhone
 • HÀNG MỚI VỀ

   • IPhone X 256 Đen 5.8 inch
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 33,500,000
   • IPhone X 256 Trắng 5.8 Inch
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A
   • 32,500,000
   • IPhone X 256 Trắng 5.8 inch
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 34,000,000
   • IPhone X 64 Đen 5.8 Inch
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A
   • 28,000,000
   • IPhone X 64 Đen 5.8 Inch
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 29,000,000
   • IPhone X 64 Trắng 5.8 inch
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A
   • 28,500,000
 • CÁC LOẠI KHÁC

   • 7+ 256 Hồng
    New 99,999%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. Hàng Active Rồi
   • 18,700,000
   • 8+ 256 Đen
    New 99,999%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. Hàng Active Rồi
   • 22,100,000
   • 8+ 64 Đen
    New 99,999%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. Hàng Active Rồi
   • 19,400,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - ĐỔI BẢO HÀNH

   • 7 128 Đen Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 14,500,000
   • 7 256 Đen Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 15,000,000
   • 7+ 128 Đen Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 17,500,000
   • 7+ 256 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. VN/A
   • 17,900,000
 • IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG

   • Air2 128 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,100,000
   • Air2 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,100,000
   • Air2 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,400,000
   • Air2 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,000,000
   • Air2 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,900,000
   • Air2 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 9,000,000
   • Air2 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,800,000
   • Mini3 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,700,000
   • Mini3 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,900,000
   • Mini3 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,700,000
 • HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,200,000
   • 5s 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,200,000
   • 6 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,200,000
   • 6 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,400,000
   • 6 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,200,000
   • 6 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,600,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,000,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,200,000
   • 6+ 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,000,000
   • 6+ 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,400,000
   • 6s 128 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,600,000
   • 6s 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,400,000
   • 6s 16 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,400,000
   • 6s 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,600,000
   • 6s 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,400,000
   • 6s 32 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,200,000
   • 6s 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,100,000
   • 6s 64 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,300,000
   • 6s 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,500,000
   • 6s+ 16 Bạc
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 6s+ 16 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,100,000
   • 6s+ 16 Vàng
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 6s+ 16 Xám
    New 99%
    Tạm hết
   • 0
   • 7 128 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,000,000
   • 7 128 Đen Bóng
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,000,000
   • 7 128 Đen Nhám
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,200,000
   • 7 128 Đỏ
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,800,000
   • 7 128 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,000,000
   • 7 256 Đen Nhám
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,800,000
   • 7 256 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 12,500,000
   • 7 32 Đen Nhám
    New 99%
    Còn hàng
   • 10,600,000
   • 7 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 10,300,000
   • 7+ 128 Đen Bóng
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,100,000
   • 7+ 128 Đen Nhám
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,400,000
   • 7+ 128 Đỏ
    New 99%
    Còn hàng
   • 16,300,000
   • 7+ 128 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,100,000
   • 7+ 128 Trắng
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,100,000
   • 7+ 128 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,400,000
   • 7+ 256 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 15,900,000
   • 7+ 32 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,500,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 99%
    Còn hàng
   • 13,500,000
 • HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG

   • 5s 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 2,900,000
   • 5s 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 3,000,000
   • 5s 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 2,900,000
   • 6 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,100,000
   • 6 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,200,000
   • 6 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 5,000,000
   • 6 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,400,000
   • 6 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,200,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,500,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,900,000
   • 6+ 16 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 6,500,000
   • 6+ 64 Bạc
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,800,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 99%
    Còn hàng
   • 8,200,000
   • 6+ 64 Xám
    New 99%
    Còn hàng
   • 7,800,000
 • HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM

   • 5s 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 3,400,000
   • 5s 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FullBox
   • 3,500,000
   • 5s 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW FullBox
   • 3,400,000
   • 6 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,600,000
   • 6 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,700,000
   • 6 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 5,500,000
   • 6 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,900,000
   • 6 64 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 6,700,000
   • 6+ 16 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 7,000,000
   • 6+ 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 7,400,000
   • 6+ 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    Renew - Fullbox
   • 7,000,000
   • 6+ 64 Bạc
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 8,300,000
   • 6+ 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 8,700,000
   • 6+ 64 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    RENEW Fullbox
   • 8,300,000
 • HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH

   • 6s+ 16 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All
   • 9,600,000
   • 6s+ 16 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All
   • 9,800,000
   • 6s+ 16 Xám
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All
   • 9,400,000
   • 7+ 128 Đen Bóng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 17,900,000
   • 7+ 128 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 18,800,000
   • 7+ 256 Đen Bóng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 18,500,000
   • 7+ 256 Đen Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 18,700,000
   • 7+ 32 Đen Nhám
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 15,600,000
   • 7+ 32 Hồng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 15,500,000
   • 8 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 17,500,000
   • 8 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A. FPT
   • 17,900,000
   • 8 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A. FPT
   • 17,900,000
   • 8+ 256 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 22,700,000
   • 8+ 64 Đen
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. LL/A
   • 20,300,000
   • 8+ 64 Trắng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A
   • 20,300,000
   • 8+ 64 Vàng
    New 100%
    Còn hàng
    FullBox. Zin All. ZP/A
   • 20,500,000
 • NHÀ BÁN CHÍNH CHỦ

   • CAO THẮNG QUẬN 3 - 1 TRỆT 1 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 6 x DÀI 10
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 7,900,000,000
   • NGUYỄN THIỆN THUẬT QUẬN 3 - 1 TRỆT 1 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 5 DÀI 7
    Call : Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 4,700,000,000
   • NGUYỄN TRÃI QUẬN 1 - 1 TRỆT 1 LỬNG 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 4.8 x DÀI 10
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 8,900,000,000
   • TÔN ĐẢN QUẬN 4 - 1 TRỆT 1 LỬNG 3 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 6 - DÀI 30 NỞ HẬU 6m3 = 193m2
    Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 33,000,000,000
   • XÓM CHIẾU QUẬN 4 - 1 TRỆT 1 LẦU
    Còn hàng
    NGANG 12.5 x DÀI 4.5
    CHIA RA 2CĂN - ĐANG CHO THUÊ 14tr/1th
    Call : Mr.Tuan 01683333333 - 09616666
   • 3,900,000,000
 • NHÀ THUÊ

   • 174 - 176 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 (NGANG 6. DÀI 30) NỞ HẬU 6m3 =TC 193m2
    Còn hàng
    THUÊ NGUYÊN CĂN : Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 120,000,000
   • 174 - 176 TÔN ĐẢN PHƯỜNG 8 QUẬN 4 (NGANG 6. DÀI 30) NỞ HẬU 6m3 =TC 193m2
    Còn hàng
    THUÊ MẶT BẰNG : Call: Mr.Tuan 01683333333 - 0961666666
   • 60,000,000