Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 666666 - 0946 474747
CÓ GÌ MỚI?
  • Bạn có nguồn hàng tốt call Mr.Bill 0168 3333333...giao dịch tiền mặt các AE yên tâm nhé !!! Rất hân hạnh được hợp tác với ae !!!
  • Thu mua tất cả các loại máy cũ mới....không hạn chế số lượng !!!call 0168 3333333 Mr.Bill
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 21/10/2014
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Android
1 Asus A500 (1G) 3,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 Asus A500 (2G) 0 TẠM HẾT NEW 100%
3 Asus A501 (1G) 3,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone 6plus
1 ip6 plus 128g Den 26,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 128g Trang 25,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 128g Vang 26,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 16g Den 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 16g Trang 20,500,000 CÒN HÀNG
6 ip6 plus 16g Vang 21,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 plus 64g Den 25,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip6 plus 64g Vang 25,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 16g Den 17,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 128g Vang 25,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Trang 18,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 16g Vang 18,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Vang 24,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip5s 16g Den (Full 12thang) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g Trang (Full 12thang) 12,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g Vang (Full 12thang) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5s 16g gold (doi Bh) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey (doi Bh) 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 32g gold (doi Bh) 13,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 64g white (doi BH) 12,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 12,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE 1TUAN
4 ip5s 32g grey 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 64g grey 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den (full 12thang) 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang (full 12thang) 9,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den (full 12thang) 8,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang (full 12thang) 9,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den (doi Bh) 8,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 64g den 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 64g trang 8,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 16g den 7,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 16g trang 8,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 32g den 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5 32g trang 8,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip4s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip4s 16g den 5,300,000 CÒN HÀNG (Renew-fullbox)
2 ip4s 32g den 5,700,000 CÒN HÀNG (Renew-fullbox)
3 ip4s 64g den 5,800,000 CÒN HÀNG (Renew-fullbox)
Ipad new 100% (chua active-fullbox)
1 ipad air 128g(4G) 16,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ipad air 16g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ipad air 64g(4G) 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 ipad air 32g(4G) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T2
2 ipad air 128g(4G) 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T9
3 ipad air 32g(4G) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T9
4 ipad air 64g(4G) 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 1OO% ACTIVE T9
Ipad cu (1-2-3-4)
1 ipad3 32g(4G) 6,000,000 CÒN HÀNG 98%
2 ipad3 64g(4G) 6,200,000 CÒN HÀNG 98%
3 ipad1 64g(3G) 2,500,000 CÒN HÀNG 98%
4 ipad2 32g(3G) 4,600,000 CÒN HÀNG 98%
5 ipad3 16g(4G) 5,800,000 CÒN HÀNG 98%
6 ipad4 16g(4G) 7,500,000 CÒN HÀNG 98%
7 ipad4 32g(4G) 8,000,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu (Air-Mini1-Mini2)
1 ipad air 128g(4G) 14,300,000 CÒN HÀNG KO TRAY
2 ipad air 32g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG KO TRAY
3 ipad air 64g(4G) 14,000,000 CÒN HÀNG KO TRAY
Ip5s cu
1 ip5s 16g gold 10,200,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5s 16g grey 9,200,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5s 16g white 9,900,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5s 32g grey 9,700,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5s 64g grey 10,200,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 7,200,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16g trang 7,600,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip5 32g den 7,300,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5 32g trang 7,800,000 CÒN HÀNG 98%
5 ip5 64g den 7,400,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5 64g trang 8,200,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 4,700,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip4s 32g den 5,150,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip4s 64g den 5,250,000 CÒN HÀNG 98%
Ip4 cu
1 ip4 16g den 3,300,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 16g trang 3,550,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 32g den 3,500,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 8g den 3,000,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip4 8g trang 3,100,000 CÒN HÀNG 99%
Sim So Dep
1 0903 755666 0 CÒN HÀNG
2 0926 143333 0 CÒN HÀNG
3 0926 173333 0 CÒN HÀNG
4 0926 543333 0 CÒN HÀNG
5 0926 743333 0 CÒN HÀNG
6 0927 123123 0 CÒN HÀNG
7 0927 958888 0 CÒN HÀNG
8 0937 686668 0 CÒN HÀNG
9 0938 686668 0 CÒN HÀNG
10 0946 424242 0 CÒN HÀNG
11 0966 400800 0 CÒN HÀNG
12 097 9900000 0 CÒN HÀNG
13 0978 800900 0 CÒN HÀNG
14 0978 800900 0 CÒN HÀNG
15 098 9900000 0 CÒN HÀNG
16 0984 717171 0 CÒN HÀNG
17 0988 134567 0 CÒN HÀNG
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu, Phường 13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 666666 - 0946 474747
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.