Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 11.11.11 ++ 0822 66.66.66
CÓ GÌ MỚI?
  • Hàng hot thang 7--093 399999x giá chỉ 39.999.999 call cal call 0168 333 3333
  • Bạn có nguồn hàng: Liên hệ 0918 444444---TuấnNguyễnMobile
  • Mới về 8800 các loại (Vàng HỒng, CARBON, SAPHIRE, ART)
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 02/09/2015
Uy tín mang khách đến
Chất lượng mang tiền về

=========
Lưu ý:

ĐÂY LÀ BÁO GIÁ SỈ CHO AE CỬA HÀNG
Khách sử dụng, mua lẻ vui lòng  CỘNG THÊM:
500k >>700k
(Bao gồm phí Phục Vụ--phí Bảo Hành--phí Duy Trì Web và Nhân Sự)
==========

Tuan Nguyen
Luôn dẫn đầu về chất lượng !!!

STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Hàng phá giá
1 5s 16den (Fullbox) LL 8,500,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
2 5s 16trang (Fullbox) LL 8,900,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
3 5s 16vang (Fullbox) LL 9,300,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
4 5s 32vang (Fullbox) LL 9,800,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
5 5s 64vang (Fullbox) 10,300,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
6 6 128trang 15,000,000 CÒN HÀNG Chua Active--fullbox zin all
7 6 128vang 15,500,000 CÒN HÀNG Chua Active--fullbox zin all
8 6 64trang 14,500,000 CÒN HÀNG Chua Active--fullbox zin all
9 Plus 128vang 18,500,000 CÒN HÀNG Chua Active--fullbox zin all
10 Plus 16trang 15,300,000 CÒN HÀNG Chua Active--fullbox zin all
11 Plus 64vang 18,000,000 CÒN HÀNG Chua Active--fullbox zin all
Các loại khác
1 4s 16den (Fullbox) 3,300,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
2 4s 16trang (Fullbox) 3,400,000 CÒN HÀNG Chua Active--doi BH
3 8800 Art 1G 10,500,000 CÒN HÀNG 99%
4 8800 Carbon 1G 11,500,000 CÒN HÀNG 99%
5 8800 Carbon 4G 13,000,000 CÒN HÀNG 99%
6 8800 Saphire DEN 1G 11,500,000 CÒN HÀNG 99%
7 8800 Saphire NAU 1G 11,000,000 CÒN HÀNG 99%
8 8800 Vang Hong 1G 18,000,000 CÒN HÀNG 9999%
Ipad cu cac loai (1-2-3-4)
1 ipad1 16 3G 2,150,000 CÒN HÀNG 99%
2 ipad2 16 3G 3,500,000 CÒN HÀNG 97%
3 ipad2 16 3G 3,800,000 CÒN HÀNG 99%
4 ipad2 64 3G 4,000,000 CÒN HÀNG 99%
5 ipad3 16 4G 4,500,000 CÒN HÀNG 99%
6 ipad3 64 4G 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
7 ipad4 16 4G 5,300,000 CÒN HÀNG 98%
8 ipad4 32 4G 5,800,000 CÒN HÀNG 98%
9 ipad4 64 4G 6,000,000 CÒN HÀNG 98%
Ipad cu cac loai (mini 1 2 3--air 1 2 )
1 Air1 16 4G 7,000,000 CÒN HÀNG 9999%
2 Air1 16tr 4G 7,200,000 CÒN HÀNG 98%
3 Air2 16 4G 9,200,000 CÒN HÀNG Likenew
4 Air2 16Tr 4G 9,400,000 CÒN HÀNG Likenew
5 Air2 16Vang 4G 9,600,000 CÒN HÀNG Likenew
6 Mini2 16trang 4G 6,300,000 CÒN HÀNG 99%
7 Mini3 16Trang 4G 8,300,000 CÒN HÀNG 9999%
8 Mini3 16Vang 4G 8,500,000 CÒN HÀNG 9999%
9 Mini3 64 4G 9,600,000 CÒN HÀNG 9999%
10 Mini3 64Trang 4G 9,800,000 CÒN HÀNG 9999%
11 Mini3 64Vang 4G 10,200,000 CÒN HÀNG 9999%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 Air1 16 4G 7,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 Air2 16 4G 10,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 Air2 16Vang 4G 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 Mini3 16 4G 8,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 Mini3 16Vang 4G 9,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 Mini3 64 4G 10,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 Mini3 64Vang 4G 10,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip4--4s
1 4 8trang 1,800,000 CÒN HÀNG 99%
2 4 8trang (Fullbox) 2,100,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 4s 16 (trang them 100k) 2,750,000 CÒN HÀNG 99%
4 4s 16 (Fullbox) 3,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 4s 32trang 3,050,000 CÒN HÀNG 99%
6 4s 32trang (Fullbox) 3,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5--5s cu
1 5 16den 4,700,000 CÒN HÀNG 99%
2 5 16trang 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
3 5 32den 5,100,000 CÒN HÀNG 99%
4 5 32trang 5,400,000 CÒN HÀNG 99%
5 5 64trang 5,600,000 CÒN HÀNG 99%
6 5s 16den 6,600,000 CÒN HÀNG 99%
7 5s 16trang 6,900,000 CÒN HÀNG 99%
8 5s 16vang 7,400,000 CÒN HÀNG 99%
9 5s 32den 7,300,000 CÒN HÀNG 99%
10 5s 32trang 7,600,000 CÒN HÀNG 99%
11 5s 32vang 7,800,000 CÒN HÀNG 98%
12 5s 64trang 7,900,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5--5s new 100% (active roi-fullbox)
1 5 16den 5,300,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
2 5 16trang 5,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 5 32den 5,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
4 5 32trang 6,000,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 5s 16den 7,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
6 5s 16trang 7,600,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
7 5s 16vang 8,100,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
8 5s 32den 7,900,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
9 5s 32trang 8,300,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
10 5s 32vang 8,800,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip6--6plus cu
1 6 128tr 14,300,000 CÒN HÀNG ko tray
2 6 128v 14,800,000 CÒN HÀNG ko tray
3 6 16d 11,500,000 CÒN HÀNG ko tray--chu do
4 6 16tr 12,000,000 CÒN HÀNG 99%
5 6 64tr 13,000,000 CÒN HÀNG 99%
6 Plus 128d 15,500,000 CÒN HÀNG 99%
7 Plus 128v 17,700,000 CÒN HÀNG 9999%
8 Plus 16d 13,200,000 CÒN HÀNG 99%
9 Plus 16tr 13,700,000 CÒN HÀNG 99%
10 Plus 64d 14,500,000 CÒN HÀNG 99%
11 Plus 64v 17,200,000 CÒN HÀNG 9999%
Ip6--6plus new 100% (active roi-fullbox)
1 6 128vang 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 6 64den 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 6 128trang 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 6 16den 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 6 64trang 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 6 64vang SIM GHEP 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 Plus 128trang SIM GHEP 13,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip6 16 14,700,000 CÒN HÀNG Chua active--fullbox zin all
2 ip6 64 17,000,000 CÒN HÀNG Chua active--fullbox zin all
3 Plus 16 17,000,000 CÒN HÀNG Chua active--fullbox zin all
4 Plus 64 19,000,000 CÒN HÀNG Chua active--fullbox zin all
MUA--BAN--CHO THUE
1 09.69.86.86.96 8,000,000 CÒN HÀNG
2 09.86.86.86.38 30,000,000 CÒN HÀNG
3 09.86.86.86.67 10,000,000 CÒN HÀNG
4 09234567 79 0 CÒN HÀNG CALL
5 0933 999997 0 CÒN HÀNG CALL
6 0946 424242 0 CÒN HÀNG CALL
7 0946 474747 0 CÒN HÀNG CALL
8 0984 717171 0 CÒN HÀNG CALL
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu P13.Q.4 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 11.11.11 ++ 0822 66.66.66
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.