Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822.111111 ++ 0822.666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoàng Khánh Ép kính các loại iphone--ipad (1 2 3 4 5......)--SamSung và máy tính bảng !!!
  • TuấnNguyễnMobile luôn dẫn đầu về chất lượng !!!
  • Bạn có nguồn hàng: Liên hệ 0933 383838-----TuấnNguyễnMobile----- 0933.383838
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 26/04/2015
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Hàng phá giá và Các loại khác
1 4s 16trang chua active 4,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang chua active 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den chua active 7,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus cu
1 6 64den 14,200,000 CÒN HÀNG 99%
2 6 64vang 14,700,000 CÒN HÀNG 99%
3 Plus 64vang 17,000,000 CÒN HÀNG 9999%
Ip5s cu
1 5s 16den 7,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 5s 16trang 7,500,000 CÒN HÀNG 99%
3 5s 16vang 8,000,000 CÒN HÀNG LIKENEW
4 5s 32trang 7,800,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 4,800,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5 16g trang 5,400,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5 32g den 0 TẠM HẾT Likenew
4 ip5 32g trang 5,500,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5 64g den 0 TẠM HẾT 99%
6 ip5 64g trang 5,600,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4--4s (Trang them 100K)
1 ip4s 64g den 3,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
2 ip4s 64g den 3,100,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 16g trang 2,300,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 16g trang (fullbox) 2,600,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip4 8den 2,100,000 CÒN HÀNG Likenew
6 ip4 8den (fullbox) 2,400,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ipad cu cac loai (1-2-3-4,mini1,mini2,air1,air2...)
1 ipad air2 128trang 14,400,000 CÒN HÀNG ko tray
2 ipad air2 16vang 11,400,000 CÒN HÀNG KO TRAY
3 ipad mini2 16 7,200,000 CÒN HÀNG 99%
4 ipad3 16 4,800,000 CÒN HÀNG 97%
5 ipad3 16den 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
6 ipad3 64 5,500,000 CÒN HÀNG 99%
7 ipad3 64 5,200,000 CÒN HÀNG 97%
8 ipad4 16 6,300,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 Air2 128trang 14,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 5,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
2 ip5 16g trang 6,000,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip5 32g den 5,800,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
4 ip5 32g trang 6,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip5 64g den 0 TẠM HẾT RENEW 100%
6 ip5 64g trang 6,400,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16den 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16trang 8,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16vang 8,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5--5s new 100% (chua active-fullbox)
1 5s 32vang 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 5s 16trang 9,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 5s 16vang 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 5s 32trang 10,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 5s 64trang 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 5s 64vang 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5 16g den 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% FULL BH
8 ip5 16g trang 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% FULL BH
Ip6--6plus new 100% (active roi-fullbox)
1 Plus 64vang 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip6 16g Den 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 16g Trang 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Vang 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 64g Den 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Trang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 64g Vang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6plus new 100% (chua active-fullbox)
1 ip6 plus 16g Den 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 16g Trang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 128g Den 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 128g Trang 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 128g Vang 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 plus 16g Vang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 plus 64g Den 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip6 plus 64g Trang 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip6 plus 64g Vang 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
MUA BAN VA CHO THUE SIM
1 0822 111111 -- 0822 666666 0 CÒN HÀNG Call 0933383838
2 0926 000222 -- 0926 222000 7,900,000 CÒN HÀNG
3 0946 424242 -- 0946 474747 0 CÒN HÀNG
4 097 9900000 -- 098 9900000 0 CÒN HÀNG
MUA BAN VA CHO THUE SIM
1 016 33333360 3,000,000 CÒN HÀNG
2 016 33333382 4,000,000 CÒN HÀNG
3 0905 411111 30,000,000 CÒN HÀNG
4 0978 800900 8,000,000 CÒN HÀNG
5 0984 717171 30,000,000 CÒN HÀNG
6 09868686 67 10,000,000 CÒN HÀNG
7 0988 134567 30,000,000 CÒN HÀNG
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu P13.Q.4 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822.111111 ++ 0822.666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.