Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 111111 - 0822 666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Thu mua tất cả các loại Sim Vip....co Hoa Hong gioi thieu !!! Lh 0168 3333333 Mr.Tuan
  • Cty Hoang Khanh chuyen ep kinh cac loai iphone--ipad( 1 2 3 4 5 6......) va SamSung cac loai...Call 0973 242424--0933 242424
  • Thu mua tất cả các loại máy Iphone-Ipad cũ mới--tray--be nat....không hạn chế số lượng !!! Lh 0168 3333333 Mr. Tuan
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 22/11/2014
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Ip4 cu
1 ip4 16g den 2,650,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 16g trang 2,900,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 32g den 2,750,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 32g trang 3,100,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip4 8g den 2,400,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip4 8g trang 2,500,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 3,500,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip4s 32g den 3,800,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip4s 64g den 4,000,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 5,900,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5 16g trang 6,300,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip5 32g den 6,100,000 CÒN HÀNG 98%
4 ip5 32g trang 6,500,000 CÒN HÀNG 98%
5 ip5 64g den 6,300,000 CÒN HÀNG 98%
6 ip5 64g trang 6,700,000 CÒN HÀNG 98%
Ip5s cu
1 ip5s 16g gold 9,800,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5s 16g grey 8,400,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip5s 16g white 9,000,000 CÒN HÀNG 98%
4 ip5s 32g gold 10,300,000 CÒN HÀNG 98%
5 ip5s 32g grey 8,800,000 CÒN HÀNG 98%
6 ip5s 32g white 9,400,000 CÒN HÀNG 98%
7 ip5s 64g gold 10,800,000 CÒN HÀNG 99%
8 ip5s 64g grey 9,200,000 CÒN HÀNG 99%
9 ip5s 64g white 9,800,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu (1-2-3-4)
1 ipad1 64g(3G) 2,400,000 CÒN HÀNG 98%
2 ipad1 64g(3G) 2,200,000 CÒN HÀNG 97%
3 ipad2 16g(3G) 4,000,000 CÒN HÀNG 97%
4 ipad2 32g(3G) 4,400,000 CÒN HÀNG 98%
5 ipad2 32g(3G) 4,200,000 CÒN HÀNG 97%
6 ipad3 32g(4G) 5,800,000 CÒN HÀNG 98%
7 ipad3 64g(4G) 6,000,000 CÒN HÀNG 98%
8 ipad4 16g(4G) 7,100,000 CÒN HÀNG 98%
9 ipad4 32g(4G) 7,400,000 CÒN HÀNG 98%
Ipad cu (Air-Mini1-Mini2)
1 ipad air 128g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG 9999%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 ipad air 128g(4G) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T10
Ipad new 100% (chua active-fullbox)
1 ipad air 128g(4G) 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ipad air 64g(4G) 14,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ipad air2 16g(4G) 13,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ipad air2 64g(4G) 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 7,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den 7,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang 7,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den 7,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5 64g trang 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den (full 12thang) 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang (full 12thang) 8,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 10,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 10,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32g grey 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32g white 11,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5s 64g gold 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip5s 64g grey 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip5s 64g white 11,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5s 16g den (doi Bh) 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g gold (doi Bh) 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g trang (doi Bh) 11,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold (doi Bh) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 64g gold (doi Bh) 13,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 64g trang (doi Bh) 12,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip5s 16g Den (Full 12thang) 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g Vang (Full 12thang) 12,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 32g Den (Full 12thang) 13,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 16g Den 16,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE ROI
2 ip6 128g Vang 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% Den Trang CALL
3 ip6 16g Trang 16,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 16g Vang 17,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% Den Trang CALL
5 ip6 64g Vang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% Den Trang CALL
Iphone 6plus
1 ip6 plus 128g Vang 24,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% Den Trang CALL
2 ip6 plus 16g Vang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% Den Trang CALL
3 ip6 plus 64g Vang 22,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% Den Trang CALL
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu, Phường 13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 111111 - 0822 666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.