Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822.111111 ++ 0822.666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoang Khanh Ep kinh cac loai iphone--ipad(1 2 3 4 5 6......) va SamSung cac loai !!! call 0973 242424--0933 242424
  • Khach su dung mua le vui long +500k...may cu lo 10%>>20% trong thoi gian dau ban lai
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 01/04/2015
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Hang pha gia va Cac loai khac
1 5 32trang chua active 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 4s 16trang chua active 4,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% TROI BH
3 5s 32trang chua active 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% TROI BH
4 ip6 64den chua active 16,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% TROI BH
5 Nokia 8800 gold-renew fullbox 17,900,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip4 (Trang them 100k)
1 ip4 16g den 2,300,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 16g den (fullbox) 2,600,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip4 32g den 2,400,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 32g den (fullbox) 2,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip4 8den 2,100,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip4 8den (fullbox) 2,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip4s (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 2,900,000 CÒN HÀNG Likenew
2 ip4s 16g den (fullbox) 3,300,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip4s 32g den 3,000,000 CÒN HÀNG Likenew
4 ip4s 32g den (fullbox) 3,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip4s 64g den 3,100,000 CÒN HÀNG Likenew
6 ip4s 64g den (fullbox) 3,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16g trang 5,500,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5 32g den 5,200,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5 32g trang 5,800,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5 64g den 5,500,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5 64g trang 6,000,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5s cu
1 5s 16vang 8,200,000 CÒN HÀNG 98%
2 5s 16den 7,200,000 CÒN HÀNG 99%
3 5s 16trang 7,900,000 CÒN HÀNG 99%
4 5s 16vang 8,400,000 CÒN HÀNG Likenew
5 5s 32den 7,400,000 CÒN HÀNG 99%
6 5s 32trang 8,100,000 CÒN HÀNG 99%
7 5s 32vang 8,700,000 CÒN HÀNG 99%
8 5s 64den 0 TẠM HẾT 99%
9 5s 64trang 8,200,000 CÒN HÀNG 99%
10 5s 64vang 9,000,000 CÒN HÀNG 99%
Iphone6--6plus cu
1 6 64den 15,200,000 CÒN HÀNG 9999%
2 6 64trang 15,200,000 CÒN HÀNG 9999%
3 Plus 16vang 15,200,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu (1-2-3-4,mini1,2...)
1 ipad2 16 3,700,000 CÒN HÀNG 97%
2 ipad2 16 3,900,000 CÒN HÀNG 98%
3 ipad3 64 5,500,000 CÒN HÀNG 97%
4 ipad mini1 16 5,400,000 CÒN HÀNG 99%
5 ipad mini1 32 5,700,000 CÒN HÀNG 99%
6 ipad mini2 16 7,400,000 CÒN HÀNG 99%
7 ipad3 16 5,000,000 CÒN HÀNG 97%
8 ipad3 16 5,400,000 CÒN HÀNG 99%
9 ipad3 32 5,700,000 CÒN HÀNG 99%
10 ipad3 64 6,000,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 5,600,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
2 ip5 16g trang 6,100,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip5 32g den 5,900,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
4 ip5 32g trang 6,400,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip5 64g den 6,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
6 ip5 64g trang 6,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den(Full Bh) 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang(Doi Bh) 7,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16den 8,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16trang 8,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16vang 9,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32den 8,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32trang 9,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32vang 9,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5s 64den 9,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip5s 64trang 9,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip5s 64vang 10,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-fullbox)
1 5s 16vang 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 5s 32vang 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 5s 64vang 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus new 100% (active roi-fullbox)
1 6 64den 16,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 6 64trang 16,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip6 16g Den 15,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 16g Trang 15,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Vang 15,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 64den 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Den 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 64g Trang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 64g Vang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip6 64trang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6plus new 100% (chua active-fullbox)
1 ip6 plus 16g Den 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 16g Trang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 128g Den 20,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 128g Trang 20,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 128g Vang 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 plus 16g Vang 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 plus 64g Den 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip6 plus 64g Trang 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip6 plus 64g Vang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Linh Kien Zin May !!!
1 Vo ip6 plus zin may 2,500,000 CÒN HÀNG 999%
2 Mhinh ip4-4s zin may 500 CÒN HÀNG 99%
3 Mhinh ip5-5s-5c zin may 1,000,000 CÒN HÀNG 99%
4 Mhinh ip6 plus zin may 6,500,000 CÒN HÀNG 9999%
5 Mhinh ip6 zin may 3,000,000 CÒN HÀNG 9999%
6 Pin ip6-6plus zin may 800,000 CÒN HÀNG 9999%
7 Vo ip6 zin may 1,500,000 CÒN HÀNG 99%
SIM SO DEP
1 016 33333348 3,000,000 CÒN HÀNG
2 016 33333351 3,000,000 CÒN HÀNG
3 016 33333371 3,000,000 CÒN HÀNG
4 016 33333391 3,000,000 CÒN HÀNG
5 016 33333312 3,000,000 CÒN HÀNG
6 016 33333325 3,000,000 CÒN HÀNG
7 016 33333342 3,000,000 CÒN HÀNG
8 016 33333347 3,000,000 CÒN HÀNG MUA BAN-KY GOI CAC LOAI SIM DEP CALL 0168 3333333
9 016 33333356 3,000,000 CÒN HÀNG
10 016 33333360 3,000,000 CÒN HÀNG
11 016 33333376 3,000,000 CÒN HÀNG
12 016 33333385 3,000,000 CÒN HÀNG
13 016 33333397 3,000,000 CÒN HÀNG
14 0163 5555567 5,000,000 CÒN HÀNG
15 0163 5555569 5,000,000 CÒN HÀNG MUA BAN-KY GOI CAC LOAI SIM DEP CALL 0168 3333333
16 0926 000222 8,000,000 CÒN HÀNG
17 0926 222000 6,000,000 CÒN HÀNG
18 0978 800900 10,000,000 CÒN HÀNG
19 09868686 67 15,000,000 CÒN HÀNG MUA BAN-KY GOI CAC LOAI SIM DEP CALL 0168 3333333
20 0988 134567 30,000,000 CÒN HÀNG
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu. Phường 13. Q.4. Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822.111111 ++ 0822.666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.