Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0918.444444 ++ 0948.444444
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoàng Khánh Ép kính các loại iphone--ipad (1 2 3 4 5......)--SamSung và máy tính bảng !!!
  • TuấnNguyễnMobile luôn dẫn đầu về chất lượng !!!
  • Bạn có nguồn hàng: Liên hệ 0168 3333333---TuấnNguyễnMobile
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 28/05/2015
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Hàng phá giá và Các loại khác
1 4S 16 chua active 3,300,000 CÒN HÀNG NEW 100% DOI BH
2 6 128trang chua active 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% DOI BH
3 6 64trang chua active 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% DOI BH
4 6 64vang chua active 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% DOI BH
5 6 64vang Sim Ghep 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% Chua Active
6 8800 Art 11,000,000 CÒN HÀNG 98%
7 8800 Gold 16,000,000 CÒN HÀNG RENEW 100% FULLBOX
8 8800 Saphire 10,000,000 CÒN HÀNG 95%
9 Plus 64vang 18,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip4--4s (Trang 100k)
1 ip4s 16g den 2,650,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4s 16g den (fullbox) 2,950,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 4,600,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16trang 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5 32g den 4,800,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5 32trang 5,200,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5 64g den 5,100,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5 64g trang 5,500,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5s cu
1 5s 16den 6,600,000 CÒN HÀNG 99%
2 5s 16trang 7,000,000 CÒN HÀNG 99%
3 5s 16vang 7,700,000 CÒN HÀNG 99%
4 5s 32den 7,100,000 CÒN HÀNG 99%
5 5s 64vang 8,800,000 CÒN HÀNG 99%
Ip6--6plus cu
1 6 128trang 14,500,000 CÒN HÀNG 9999%
2 6 64trang 14,000,000 CÒN HÀNG 9999%
3 6 64vang 14,700,000 CÒN HÀNG 9999%
Ipad cu cac loai (1-2-3-4)
1 ipad3 16trang 4G 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 ipad4 32 4G 6,400,000 CÒN HÀNG 99%
3 ipad3 16 4G 4,800,000 CÒN HÀNG 99%
4 ipad3 64 4G 5,300,000 CÒN HÀNG 98%
5 ipad4 16 4G 6,000,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu cac loai(mini--air 1 2 3)
1 Air2 128 4G 13,500,000 CÒN HÀNG 9999%
2 Air2 16 4G 10,100,000 CÒN HÀNG 9999%
3 Mini1 16 4G 5,000,000 CÒN HÀNG 99%
4 Mini1 32 4G 5,200,000 CÒN HÀNG 99%
5 Mini2 16 4G 6,800,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 Air2 16trang 4G 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 Air2 128trang 4G 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 Air2 16vang 4G 11,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 5,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
2 ip5 16g trang 5,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip5 32g den 5,400,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
4 ip5 32g trang 5,900,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip5 64g den 5,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
6 ip5 64g trang 6,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16den 7,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16trang 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16vang 8,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32den 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32trang 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32vang 8,900,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5s 64vang 9,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5--5s new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 32den 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 5s 16den full 12thang 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 5s 16vang 9,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 5s 16vang hang TA 9,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 5s 32vang 10,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus new 100% (active roi-fullbox)
1 6 128trang 15,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 6 128vang 15,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 6 64trang 14,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 6 64vang 15,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus new 100% (chua active-fullbox)
1 ip6 128g 18,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 16g 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 64g 17,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 Plus 128g 20,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 Plus 128g gold 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 Plus 16g 17,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 Plus 16g gold 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 Plus 64g 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
MUA va BAN
1 0.16 333333.82 9,000,000 CÒN HÀNG
2 0.168 3333333 500,000,000 CÒN HÀNG
3 0822 11.11.11 120,000,000 CÒN HÀNG
4 0822 66.66.66 250,000,000 CÒN HÀNG
5 0905 4.11111 30,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
6 0918 44.44.44 150,000,000 CÒN HÀNG
7 0926 000.222 6,000,000 CÒN HÀNG
8 0926 222.000 4,000,000 CÒN HÀNG
9 0946 42.42.42 30,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
10 0946 47.47.47 60,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
11 0948 44.44.44 150,000,000 CÒN HÀNG
12 0969 86.86.96 8,000,000 CÒN HÀNG
13 097 99.00000 50,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
14 0978 800.900 8,000,000 CÒN HÀNG
15 098 99.00000 60,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
16 0984 71.71.71 30,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
17 0986 86.86.67 10,000,000 CÒN HÀNG
18 0988 1.34567 30,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu P13.Q.4 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918.444444 ++ 0948.444444
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.