Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 666666 - 0946 474747
CÓ GÌ MỚI?
  • Thu mua tất cả các loại Sim Vip....co Hoa Hong gioi thieu !!!call 0168 3333333 Mr.Bill
  • Bạn có nguồn hàng iphone gia tốt call Mr.Bill 0168 3333333 !!! Rất hân hạnh được hợp tác với ae !!! Giao dịch tiền mặt các AE yên tâm nhé...co Hoa Hong gioi thieu !!!
  • Thu mua tất cả các loại máy cũ mới....không hạn chế số lượng !!!call 0168 3333333 Mr.Bill
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 25/10/2014
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Android
1 Asus A500 (1G) 3,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 Asus A500 (2G) 3,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 Asus A501 (1G) 3,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone 6plus
1 ip6 plus 128g Den 27,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 128g Trang 25,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 128g Vang 27,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 16g Den 20,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 16g Trang 20,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 plus 16g Vang 21,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 plus 64g Den 25,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip6 plus 64g Vang 25,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 16g Den 17,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 128g Vang 25,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Trang 18,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 16g Vang 18,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Vang 24,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip5s 16g Den (Full 12thang) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g Trang (Full 12thang) 12,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g Vang (Full 12thang) 12,900,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5s 16g gold (doi Bh) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey (doi Bh) 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 32g gold (doi Bh) 13,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 64g gold 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 64g white 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den (full 12thang) 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang (full 12thang) 8,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den (full 12thang) 8,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang (full 12thang) 9,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den (doi Bh) 8,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den 7,900,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang 8,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip4s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip4s 16g den 5,200,000 CÒN HÀNG (Renew-fullbox)
2 ip4s 32g den 5,700,000 CÒN HÀNG (Renew-fullbox)
3 ip4s 64g den 5,800,000 CÒN HÀNG (Renew-fullbox)
Ipad new 100% (chua active-fullbox)
1 ipad air 128g(4G) 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ipad air 16g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ipad air 64g(4G) 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 ipad air 32g(4G) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T2
2 ipad air 128g(4G) 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T9
3 ipad air 32g(4G) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T9
4 ipad air 64g(4G) 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 1OO% ACTIVE T9
Ipad cu (1-2-3-4)
1 ipad3 32g(4G) 6,000,000 CÒN HÀNG 98%
2 ipad3 64g(4G) 6,200,000 CÒN HÀNG 98%
3 ipad1 64g(3G) 2,500,000 CÒN HÀNG 98%
4 ipad2 16g(3G) 4,600,000 CÒN HÀNG 99%
5 ipad3 16g(4G) 5,800,000 CÒN HÀNG 98%
6 ipad4 16g(4G) 7,500,000 CÒN HÀNG 98%
7 ipad4 32g(4G) 8,000,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu (Air-Mini1-Mini2)
1 ipad air 128g(4G) 14,300,000 CÒN HÀNG KO TRAY
2 ipad air 32g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG KO TRAY
3 ipad air 64g(4G) 14,000,000 CÒN HÀNG KO TRAY
Ip5s cu
1 ip5s 16g gold 10,200,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5s 16g grey 9,200,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5s 16g white 9,900,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5s 32g grey 9,700,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5s 32g white 10,600,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5s 64g gold 11,000,000 CÒN HÀNG 98%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 7,100,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16g trang 7,600,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip5 32g den 7,300,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5 32g trang 7,800,000 CÒN HÀNG 98%
5 ip5 64g den 7,400,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 4,700,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4s 32g den 5,200,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4s 64g den 5,300,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4 cu
1 ip4 16g den 3,300,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 16g trang 3,550,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 32g den 3,500,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 8g den 3,000,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip4 8g trang 3,100,000 CÒN HÀNG 99%
Sim So Dep
1 0903 755666 0 CÒN HÀNG
2 0926 143333 0 CÒN HÀNG
3 0926 173333 0 CÒN HÀNG
4 0926 543333 0 CÒN HÀNG
5 0926 743333 0 CÒN HÀNG
6 0927 123123 0 CÒN HÀNG
7 0927 958888 0 CÒN HÀNG
8 0937 686668 0 CÒN HÀNG
9 0938 686668 0 CÒN HÀNG
10 0946 424242 0 CÒN HÀNG
11 0966 400800 0 CÒN HÀNG
12 097 9900000 0 CÒN HÀNG
13 0978 800900 0 CÒN HÀNG
14 0978 800900 0 CÒN HÀNG
15 098 9900000 0 CÒN HÀNG
16 0984 717171 0 CÒN HÀNG
17 0988 134567 0 CÒN HÀNG
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu, Phường 13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 666666 - 0946 474747
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.