Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822.111111 ++ 0822.666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoang Khanh Ep kinh cac loai iphone--ipad(1 2 3 4 5 6......) va SamSung cac loai !!! call 0973 242424--0933 242424
  • Khach su dung mua le vui long +500k...may cu lo 10%>>15% trong thoi gian dau ban lai
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 02/03/2015
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Linh Kien Zin !!!
1 Mhinh ip5-5s-5c zin may 1,200,000 CÒN HÀNG 99%
2 Mhinh ip4-4s zin may 500 CÒN HÀNG 99%
3 Mhinh ip6 plus zin may-kinh ep 7,000,000 CÒN HÀNG 9999%
4 Mhinh ip6 zin may 3,000,000 CÒN HÀNG 9999%
5 Pin ip6-6plus zin may 800,000 CÒN HÀNG 9999%
6 Vo ip6 zin may 1,500,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4 cu
1 ip4 16g den 2,200,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 16g den(fullbox) 2,600,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip4 32g den 2,300,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 32g den(fullbox) 2,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip4 8g den 2,100,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip4 8g den(fullbox) 2,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 3,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4s 16g den(fullbox) 3,400,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip4s 32g den 3,200,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4s 32g den(fullbox) 3,600,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip4s 64g den 3,400,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip4s 64g den(fullbox) 3,800,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 5,200,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16g trang 5,800,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5 32g den 5,400,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5 32g trang 6,100,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5 64g den 5,600,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5 64g trang 6,300,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5s cu
1 ip5s 16g gold 9,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5s 16g grey 7,900,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5s 32g white 8,400,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu (1-2-3-4,mini1,2...)
1 ipad air1 128g(4G) Trang 11,000,000 CÒN HÀNG 9999%
2 ipad mini1 16g(4G) Trang 5,500,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 5,800,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
2 ip5 16g trang 6,500,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 ip5 32g den 6,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
4 ip5 32g trang 6,700,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
5 ip5 64g den 6,400,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
6 ip5 64g trang 6,900,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 10,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 8,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 9,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32g grey 9,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32g white 9,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 128g Vang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 16g Den 16,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Trang 16,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 16g Vang 16,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Den 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 64g Trang 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 64g Vang 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone 6plus
1 ip6 plus 16g Den 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 16g Trang 17,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 128g Den 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 128g Trang 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 128g Vang 21,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 plus 16g Vang 18,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 plus 64g Den 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip6 plus 64g Trang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip6 plus 64g Vang 20,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu. Phường 13. Q.4. Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822.111111 ++ 0822.666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.