Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 111111 - 0822 666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Thu mua tất cả các loại Sim Vip....co Hoa Hong gioi thieu !!!call 0168 3333333 Mr.Bill
  • Thu mua tất cả các loại máy Iphone-Ipad cũ mới--tray--be nat....không hạn chế số lượng !!!call 0168 3333333 Mr.Bill
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 31/10/2014
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Android
1 Asus A500 (1G) 3,150,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 Asus A500 (2G) 3,750,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 Asus A501 (1G) 3,050,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone 6plus
1 ip6 plus 128g Den 26,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 128g Vang 27,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 16g Den 20,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 16g Trang 19,900,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 16g Vang 21,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 plus 64g Den 24,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip6 plus 64g Vang 25,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 128g Den 23,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTI ROI
2 ip6 128g Vang 25,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Den 17,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 16g Trang 17,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 16g Vang 18,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip5s 16g Den (Full 12thang) 12,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g Trang (Full 12thang) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g Vang (Full 12thang) 12,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 64g Vang (Full 12thang) 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5s 16g gold (doi Bh) 12,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey (doi Bh) 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 32g gold (doi Bh) 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 11,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold 12,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32g grey 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32g white 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5s 64g gold 12,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip5s 64g grey 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip5s 64g white 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den (full 12thang) 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang (full 12thang) 8,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g trang (full 12thang) 8,900,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 64g den (doi Bh) 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 7,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang 8,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den 7,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ipad new 100% (chua active-fullbox)
1 ipad air 64g(4G) 14,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 ipad air 32g(4G) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T2
2 ipad air 128g(4G) 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T9 T10
3 ipad air 16g(4G) 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 1OO% ACTIVE T10
4 ipad air 32g(4G) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T9 T10
5 ipad air 64g(4G) 14,200,000 CÒN HÀNG NEW 1OO% ACTIVE T10
Ipad cu (1-2-3-4)
1 ipad1 64g(3G) 2,500,000 CÒN HÀNG 99%
2 ipad1 64g(3G) 2,300,000 CÒN HÀNG 97%
3 ipad2 16g(3G) 4,300,000 CÒN HÀNG 98%
4 ipad2 16g(3G) 4,200,000 CÒN HÀNG 96%
5 ipad2 16g(3G) 4,500,000 CÒN HÀNG 99%
6 ipad2 32g(3G) 4,600,000 CÒN HÀNG 98%
7 ipad2 64g(3G) 4,700,000 CÒN HÀNG 98%
8 ipad3 16g(4G) 5,700,000 CÒN HÀNG 98%
9 ipad3 64g(4G) 6,000,000 CÒN HÀNG 98%
10 ipad4 16g(4G) 7,400,000 CÒN HÀNG 98%
11 ipad4 32g(4G) 7,600,000 CÒN HÀNG 97%
Ipad cu (Air-Mini1-Mini2)
1 ipad air 128g(4G) 14,000,000 CÒN HÀNG KO TRAY
2 ipad air 32g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG KO TRAY
3 ipad air 64g(4G) 13,800,000 CÒN HÀNG KO TRAY
Ip5s cu
1 ip5s 32g gold 10,600,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5s 16g gold 10,200,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5s 16g white 9,700,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5s 32g grey 9,500,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5s 32g white 10,000,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5s 64g gold 11,000,000 CÒN HÀNG 99%
7 ip5s 64g grey 9,900,000 CÒN HÀNG 99%
8 ip5s 64g white 10,400,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 6,700,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16g trang 7,300,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip5 32g den 6,900,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5 32g trang 7,500,000 CÒN HÀNG 98%
5 ip5 64g den 7,100,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 4,500,000 CÒN HÀNG LIKENEW
2 ip4s 32g den 4,900,000 CÒN HÀNG LIKENEW
3 ip4s 64g den 5,000,000 CÒN HÀNG LIKENEW
Ip4 cu
1 ip4 16g den 3,200,000 CÒN HÀNG LIKENEW
2 ip4 16g trang 3,500,000 CÒN HÀNG LIKENEW
3 ip4 32g den 3,400,000 CÒN HÀNG LIKENEW
4 ip4 8g den 2,900,000 CÒN HÀNG LIKENEW
5 ip4 8g trang 2,900,000 CÒN HÀNG LIKENEW
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu, Phường 13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 111111 - 0822 666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.