Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 111111 - 0822 666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoang Khanh chuyen ep kinh cac loai iphone--ipad( 1 2 3 4 5 6......) va SamSung cac loai...Call 0973 242424--0933 242424
  • Khach su dung mua le vui long +500k...may cu lo 10%>>15% trong thoi gian dau ban lai
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 21/12/2014
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Cac loai khac
1 Asus Zen5 (R1 8G) 3,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 Asus Zen5 (R2 16G) 3,500,000 TẠM HẾT NEW 100%
Ip4 cu
1 ip4 16g den(nau moi -fullbox) 2,450,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip4 16g den(trang them 200k) 2,200,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 32g den(nau moi -fullbox) 2,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip4 32g den(trang them 200k) 2,250,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip4 8g den(nau moi -fullbox) 2,400,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip4 8g den(trang them 100k) 2,150,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 3,200,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip4s 16g den(nau moi -fullbox) 3,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip4s 32g den 3,300,000 CÒN HÀNG 98%
4 ip4s 32g den(nau moi -fullbox) 3,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip4s 64g den 3,400,000 CÒN HÀNG 98%
6 ip4s 64g den(nau moi -fullbox) 3,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 cu
1 ip5 16g den 5,800,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5 16g trang 6,300,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5 32g den 6,000,000 CÒN HÀNG 98%
4 ip5 32g trang 6,500,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5 64g den 6,200,000 CÒN HÀNG 98%
6 ip5 64g trang 6,700,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5s cu
1 ip5s 16g gold 9,500,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5s 16g grey 8,100,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5s 16g white 8,800,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5s 32g gold 9,900,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5s 32g grey 8,300,000 CÒN HÀNG 99%
6 ip5s 32g white 9,100,000 CÒN HÀNG 99%
7 ip5s 64g gold 0 TẠM HẾT 99%
8 ip5s 64g grey 0 TẠM HẾT 99%
9 ip5s 64g white 0 TẠM HẾT 99%
Ipad cu (1-2-3-4)
1 ipad3 16g(4G) 5,500,000 CÒN HÀNG 98%
2 ipad3 32g(4G) 5,700,000 CÒN HÀNG 98%
3 ipad3 64g(4G) 5,900,000 CÒN HÀNG 98%
4 ipad4 16g(4G) 6,500,000 CÒN HÀNG 97%
5 ipad4 16g(4G) 6,800,000 CÒN HÀNG 99%
6 ipad4 32g(4G) 6,800,000 CÒN HÀNG 97%
Ipad cu (Air-Mini1-Mini2)
1 ipad air2 16g(4G) 11,900,000 CÒN HÀNG 9999%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 ipad2 air 16g(4G) 12,300,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE online
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 6,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang 7,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den 7,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den 7,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5 64g trang 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den (full 12thang) 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 9,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 10,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32g grey 10,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32g white 10,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5s 64g gold 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip5s 64g grey 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip5s 64g white 11,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip5s 16g Den (Full 12thang) 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g Vang (Full 12thang) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 32g Vang (Full 12thang) 14,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 64g Vang (Full 12thang) 15,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 16g Den 16,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 16g Trang 16,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Vang 16,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 64g Den 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Trang 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip6 64g Vang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone 6plus
1 ip6 plus 16g Den 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 16g Trang 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 plus 16g Vang 19,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 64g Den 22,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 plus 64g Vang 22,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu, Phường 13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 111111 - 0822 666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.