Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822.666666 - 0937.888888
CÓ GÌ MỚI?
  • 0822 111111==> 150tr.....0906 333333==> 900tr.....0822 666666==> 300tr.....0937 888888==> 2ti2
  • Bán Toà Nhà mặt tiền Q4: 198m2 NỀN --nhà đúc 3 tấm rưởi ( mặt bằng trệt 198m2, 6 phòng ngủ , nhà mới xây, hoàn công th7/2016) ==> Giá 25ti call 0937 88.88.88
  • 091 2988888==> 800tr.....093 8988888==> 1ti2 ..........096 1188888==> 800tr.....098 1199999==> 900tr
  • 0966 29.29.29==> 160tr.....0931 38.38.38==> 200tr.....09.65.65.65.65==> 500tr.....
  • 0868 300300==> 15tr.....0868 338899==> 60tr.....0888 121212==> 120tr.....088 8888 0000==> 500tr
  • 981 16.16.16==> 140tr.....098 7070707==> 130tr.....098 3030303==> 80tr.....
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 26/09/2016

  TuấnNguyễnMobile
09129 88888 800tr

09611 88888 800tr

09389 88888 1ty200

www.Baogiaiphone.vn
Tuan Nguyen Tuan Nguyen Tuan Nguyen Tuan Nguyen Tuan Nguyen

STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
NGŨ QUÝ
1 091 2988888 800,000,000 CÒN HÀNG Giá call - Thue 8tr/1thang
2 093 8988888 1,200,000,000 CÒN HÀNG Giá call - Thue 10tr/1thang
3 0933 999997 50,000,000 CÒN HÀNG
4 096 1188888 800,000,000 CÒN HÀNG Giá call - Thue 8tr/1thang
5 096 1199999 900,000,000 CÒN HÀNG Giá call - Thue 8tr/1thang
HÀNG MỚI VỀ
1 7 128 Den 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
2 7 128 Hong 20,000,000 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
3 7 128 Jet Black 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
4 7 128 Trắng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
5 7 128 Vang 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
6 7 256 Đen 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
7 7 256 Hồng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
8 7 256 Jet Black 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
9 7 256 Trắng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
10 7 256 Vàng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
11 7 32 Den 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
12 7 32 Hong 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
13 7 32 Trắng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
14 7 32 Vàng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
15 7plus 128 Đen 31,000,000 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
16 7plus 128 Hồng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
17 7plus 128 Jet Black 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
18 7plus 128 Trắng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
19 7plus 128 Vàng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
20 7plus 256 Đen 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
21 7plus 256 Hồng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
22 7plus 256 Jet Black 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
23 7plus 256 Trắng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
24 7plus 256 Vàng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
25 7plus 32 Đen 28,000,000 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
26 7plus 32 Hồng 22,800,000 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
27 7plus 32 Trắng 0 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
28 7plus 32 Vàng 23,000,000 CÒN HÀNG Call: 0918.44.44.44 Để cập nhật giá
CÁC LOẠI KHÁC
1 8800 Art 9,000,000 CÒN HÀNG 90%
2 8800 Carbon 11,000,000 CÒN HÀNG 90%
3 8800 Carbon 13,000,000 CÒN HÀNG 99%
4 8800 Gold (Code 057 - VO ZIN) 33,000,000 CÒN HÀNG 99%
5 8800 Gold art (Renew) 15,000,000 CÒN HÀNG Fullbox - Renew
IPAD CÁC LOẠI (3G--4G)...BH 1 THÁNG
1 Air1 16 Grey 5,600,000 CÒN HÀNG 98%
2 Air1 16 Trang 6,000,000 CÒN HÀNG 99%
3 Ipad4 16 Den 4,600,000 CÒN HÀNG 99%
4 Ipad4 16 Trang 4,800,000 CÒN HÀNG 99%
5 Mini2 16 den 4,800,000 CÒN HÀNG
6 Mini2 16trang 5,000,000 CÒN HÀNG
HÀNG CŨ ZIN CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG
1 5S 16 Trang 4,300,000 CÒN HÀNG 99%
2 5S 32 Trang 4,800,000 CÒN HÀNG 99%
3 5s 32 Vang 5,100,000 CÒN HÀNG 99%
4 6plus 16 Đen 9,100,000 CÒN HÀNG 99%
5 6plus 16 vàng 10,300,000 CÒN HÀNG 99%
6 6plus 64 đen 10,500,000 CÒN HÀNG 99%
7 6s 64 Trang 13,500,000 CÒN HÀNG 99%
8 6s plus 128 Hồng 16,000,000 CÒN HÀNG 9999%
9 6s plus 128 trắng 16,000,000 CÒN HÀNG 9999%
10 6s Plus 64 đen 14,500,000 CÒN HÀNG 9999%
HÀNG THAY VỎ CÁC LOẠI...BH 1 THÁNG
1 5s 16 Den 4,050,000 CÒN HÀNG 99%
2 5s 16 Trang 4,150,000 CÒN HÀNG 99%
3 5S 16 Vang 4,250,000 CÒN HÀNG 99%
4 5s 32 Den 4,600,000 CÒN HÀNG 99%
5 5s 32 Trang 4,700,000 CÒN HÀNG 99%
6 5S 32 vàng 4,900,000 CÒN HÀNG 99%
7 6 16 đen 7,100,000 CÒN HÀNG 99%
8 6 16 trang 7,400,000 CÒN HÀNG 99%
9 6 16 Vang 7,800,000 CÒN HÀNG 99%
10 6 64 vang 8,800,000 CÒN HÀNG 99%
11 6 64den 8,400,000 CÒN HÀNG
12 6 64trang 8,600,000 CÒN HÀNG
13 Plus 16 đen 8,700,000 CÒN HÀNG 99%
14 Plus 16 vàng 9,700,000 CÒN HÀNG 99%
15 Plus 64 đen 9,700,000 CÒN HÀNG 99%
16 Plus 64 Vang 10,700,000 CÒN HÀNG 99%
HÀNG NẤU MỚI - CÁC LOẠI BH 1 NĂM
1 5s 16 Trang 4,500,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
2 5S 16 Vang 4,600,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
3 5s 32 Den 5,000,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
4 5s 32 Trang 5,100,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
5 6 16 Đen 7,400,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
6 6 16 Trang 7,800,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
7 6 16 Vang 8,200,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
8 6 64 den 8,700,000 CÒN HÀNG
9 6 64 trang 8,900,000 CÒN HÀNG
10 6 64 Vang 9,100,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
11 Plus 64 Đen 10,100,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
12 Plus 64 trang 10,800,000 CÒN HÀNG
13 Plus 64 Vàng 11,100,000 CÒN HÀNG Renew--fullbox
HÀNG CHƯA ACTIVE - ĐỔI BẢO HÀNH
1 6 64 Vàng 11,000,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
2 6plus 16 Hồng 13,500,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
3 6s 16 Gold 12,000,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
4 6s 16 Hong 12,000,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
5 6s 64 Gold 13,500,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
HÀNG CHƯA ACTIVE - FULL BẢO HÀNH
1 6plus 16 den 10,400,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
2 6plus 16 trang 10,400,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
3 6plus 16 vang 11,500,000 CÒN HÀNG FullBox Zin all
SIM SỐ ĐẸP
1 09.79.78.77.76 60,000,000 CÒN HÀNG
2 09.86.86.86.67 20,000,000 CÒN HÀNG
3 0963 556677 45,000,000 CÒN HÀNG
4 0965 117799 35,000,000 CÒN HÀNG
5 0977777 668 40,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/1thang
SIM 086-088-089
1 08 88880000 600,000,000 CÒN HÀNG
2 0868 300 300 15,000,000 CÒN HÀNG
3 0868 338899 60,000,000 CÒN HÀNG
4 0888 121212 120,000,000 CÒN HÀNG
5 089 8868866 60,000,000 CÒN HÀNG
SIM 11 SỐ
1 01202 108888 12,000,000 CÒN HÀNG
2 01202 109999 15,000,000 CÒN HÀNG
3 01202 127777 8,000,000 CÒN HÀNG
SẢNH TIẾN
1 0944 456789 600,000,000 CÒN HÀNG Thue 5tr/1thang
2 0996 234567 120,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
TAXI
1 0912 113.113 130,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
2 0931 383838 200,000,000 CÒN HÀNG Thue 5tr/1thang
3 0935 338.338 35,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/1thang
4 0941 144.144 15,000,000 CÒN HÀNG
5 096 5656565 500,000,000 CÒN HÀNG Thue 5tr/1thang
6 0964 338.338 23,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/1thang
7 0966 292929 160,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
8 0971 866 866 60,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
9 0973 686868 400,000,000 CÒN HÀNG Thue 5tr/1thang
10 098 3030303 80,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
11 098 7070707 150,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
12 0981 161616 140,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
TAM HOA
1 09 31313 888 29,000,000 CÒN HÀNG
2 09 31313 999 29,000,000 CÒN HÀNG
3 0906 333 999 180,000,000 CÒN HÀNG
4 093 1818999 29,000,000 CÒN HÀNG
TỨ QUÝ
1 0911 336666 220,000,000 CÒN HÀNG Thue 4tr/1thang
2 0938 306666 80,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/1thang
LỤC QUÝ
1 0822 111111 150,000,000 CÒN HÀNG Thue 5tr/1thang
2 0822 666666 300,000,000 CÒN HÀNG Thue 5tr/1thang
3 0906 333333 900,000,000 CÒN HÀNG
4 0918 444444 444,000,000 CÒN HÀNG
5 0937 888888 2,200,000,000 CÒN HÀNG Thue 20tr/1thang
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 176 Tôn Đản P.8 Q.4 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822.666666 - 0937.888888
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.