Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 111111 - 0822 666666
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoang Khanh chuyen ep kinh cac loai iphone--ipad( 1 2 3 4 5 6......) va SamSung cac loai...Call 0973 242424--0933 242424
  • ip6 64den gia chi 19tr....ip6 plus 16den gia chi 18tr5...ip6 plus trang gia chi 20500............
  • 8800 Gold Art-Renew Fullbox Gia chi 18TR000................
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 29/11/2014
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Cac loai khac
1 8800 Diamond art 17,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 8800 Carbon art 14,000,000 CÒN HÀNG 98%-zin all
3 8800 Gold art 18,000,000 CÒN HÀNG Renew 100%-fullbox
Ip4 cu
1 ip4 16g den(trang 200k) 2,600,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 32g den(trang 250k) 2,750,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 8g den(trang 100k) 2,350,000 CÒN HÀNG 99%
Ip4s cu (Trang them 100k)
1 ip4s 16g den 3,400,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4s 32g den 3,650,000 CÒN HÀNG LIKENEW
3 ip4s 64g den 3,800,000 CÒN HÀNG LIKENEW
Ip5 cu
1 ip5 16g den(trang 400k) 6,000,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip5 16g den(trang 400k) 5,900,000 CÒN HÀNG 98%
3 ip5 32g den(trang 400k) 6,200,000 CÒN HÀNG 98%
4 ip5 32g den(trang 400k) 6,300,000 CÒN HÀNG 99%
5 ip5 64g den(trang 400k) 6,400,000 CÒN HÀNG 98%
6 ip5 64g den(trang 400k) 6,500,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5s cu
1 ip5s 16g gold 9,800,000 CÒN HÀNG 98%
2 ip5s 16g grey 8,400,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip5s 16g white 8,900,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip5s 32g gold 10,200,000 CÒN HÀNG 98%
5 ip5s 32g grey 8,600,000 CÒN HÀNG 98%
6 ip5s 32g white 9,200,000 CÒN HÀNG 99%
7 ip5s 64g gold 10,600,000 CÒN HÀNG 98%
8 ip5s 64g grey 8,800,000 CÒN HÀNG 98%
9 ip5s 64g white 9,500,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu (1-2-3-4)
1 ipad1 64g(3G) 2,200,000 CÒN HÀNG 97%
2 ipad2 32g(3G) 4,400,000 CÒN HÀNG 98%
3 ipad3 16g(4G) 5,600,000 CÒN HÀNG 98%
4 ipad4 16g(4G) 7,000,000 CÒN HÀNG 97%
5 ipad4 16g(4G) 7,200,000 CÒN HÀNG 98%
Ipad cu (Air-Mini1-Mini2)
1 ipad air 128g(4G) 12,000,000 CÒN HÀNG 9999%
2 ipad MINI 16g(4G) TRANG 6,400,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 ipad air 128g(4G) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100% ACTIVE T10
Ipad new 100% (chua active-fullbox)
1 ipad air 128g(4G) 14,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ipad air2 16g(4G) 13,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ipad air2 64g(4G) 15,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 6,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang 7,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den 7,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5 32g trang 7,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5 64g den 7,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5 64g trang 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5 new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5 16g den (full 12thang) 8,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang (full 12thang) 8,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5 32g den (full 12thang) 8,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5s 16g gold 11,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g grey 9,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g white 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold 11,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 32g grey 10,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32g white 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
7 ip5s 64g gold 12,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%
8 ip5s 64g grey 10,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
9 ip5s 64g white 11,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-fullbox)
1 ip5s 16g den (doi Bh) 10,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g gold (doi Bh) 12,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16g trang (doi Bh) 11,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 32g gold (doi Bh) 13,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip5s new 100% (chua active-full 12thang)
1 ip5s 16g Den (Full 12thang) 11,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5s 16g Vang (Full 12thang) 12,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 32g Den (Full 12thang) 12,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone6
1 ip6 64g Den 19,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 16g Den 16,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip6 16g Trang 16,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 16g Vang 17,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip6 64g Vang 19,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Iphone 6plus
1 ip6 plus 16g Den 18,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 plus 64g Trang 20,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%-ACTIVE ROI
3 ip6 plus 16g Vang 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip6 plus 64g Vang 22,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu, Phường 13, Q.4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 111111 - 0822 666666
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.