Chuyên phân phối iphone-ipad chính hãng giá sỉ cho đại lý 3 miền với dịch vụ vận chuyển nhanh và uy tín nhất.
0822 11.11.11 ++ 0822 66.66.66
CÓ GÌ MỚI?
  • Cty Hoàng Khánh Ép kính các loại iphone--ipad (1 2 3 4 5......)--SamSung và máy tính bảng. LH 0933 242424--0973 242424 !!!
  • TuấnNguyễnMobile luôn dẫn đầu về chất lượng !!!
  • Bạn có nguồn hàng: Liên hệ 0946 474747---TuấnNguyễnMobile
    
BẢNG BÁO GIÁ
Cập nhật: 05/08/2015
Lưu ý: Khách sử dụng, mua lẻ 1 máy vui lòng CỘNG THÊM 500k.
STT Tên sản phẩm Đơn giá Xuất xứ Tình trạng Ghi chú
Hàng phá giá
1 4s 16 (Fullbox) 3,300,000 CÒN HÀNG NEW 100%--Chua active
2 5s 16vang full 12thang 10,000,000 CÒN HÀNG Chua active--fullbox zin all
3 5s 32vang (Fullbox) 9,800,000 CÒN HÀNG NEW 100%--Chua active
4 Plus 64vang 18,200,000 CÒN HÀNG Chua active--fullbox zin all
Các loại khác
1 8800 Art 9,500,000 CÒN HÀNG 97%
2 8800 Gold (Fullbox) 15,000,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
3 8800 Gold (thay vo loai 1) 13,000,000 CÒN HÀNG 99%
4 8800 Gold (thay vo ZIN) 12,000,000 CÒN HÀNG 98%
5 8800 Saphire 9,500,000 CÒN HÀNG 95%
Ipad cu cac loai (1-2-3-4)
1 ipad2 16 3G 3,800,000 CÒN HÀNG 99%
2 ipad2 16 3G 3,500,000 CÒN HÀNG 97%
3 ipad2 32 3G 4,000,000 CÒN HÀNG 99%
4 ipad2 64 3G 4,100,000 CÒN HÀNG 99%
5 ipad3 16tr 4G 4,600,000 CÒN HÀNG 99%
6 ipad4 16 4G 5,300,000 CÒN HÀNG 98%
7 ipad4 16 4G 5,600,000 CÒN HÀNG 99%
8 ipad4 32 4G 6,000,000 CÒN HÀNG 99%
9 ipad4 32 4G 5,600,000 CÒN HÀNG 98%
10 ipad4 64 4G 5,800,000 CÒN HÀNG 98%
11 ipad4 64 4G 6,200,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad cu cac loai (mini 1 2 3--air 1 2 )
1 Air2 16 4G 9,400,000 CÒN HÀNG 99%
2 Air2 16trang 4G 9,500,000 CÒN HÀNG 9999%
3 Air2 16vang 4G 9,700,000 CÒN HÀNG 99%
4 Mini2 16 4G 6,400,000 CÒN HÀNG 99%
5 Mini2 16tr 4G 6,600,000 CÒN HÀNG 99%
6 Mini3 16 4G 8,300,000 CÒN HÀNG Likenew
7 Mini3 16trang 4G 8,500,000 CÒN HÀNG Likenew
8 Mini3 16vang 4G 8,700,000 CÒN HÀNG Likenew
9 Mini3 64 4G 9,600,000 CÒN HÀNG 99%
10 Mini3 64trang 4G 9,800,000 CÒN HÀNG 99%
11 Mini3 64vang 4G 10,100,000 CÒN HÀNG 99%
Ipad new 100% (active roi-fullbox)
1 Air2 16 4G 10,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%--fullbox zin all
Ip4--4s
1 ip4s 16g 2,700,000 CÒN HÀNG 99%
2 ip4 32den trang 2,150,000 CÒN HÀNG 99%
3 ip4 32g trang 2,250,000 CÒN HÀNG 99%
4 ip4 8g trang 1,800,000 CÒN HÀNG Likenew
5 ip4 8g trang (Fullbox) 2,100,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
6 ip4s 16g (Fullbox) 3,100,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
7 ip4s 16tr (Fullbox) 3,200,000 CÒN HÀNG RENEW 100%
Ip5--5s cu
1 5 32den 4,900,000 CÒN HÀNG 99%
2 5 16den 4,500,000 CÒN HÀNG 99%
3 5 16trang 4,900,000 CÒN HÀNG 99%
4 5 32trang 5,200,000 CÒN HÀNG 99%
5 5 64trang 5,400,000 CÒN HÀNG 99%
6 5s 16den 6,500,000 CÒN HÀNG 99%
7 5s 16trang 6,900,000 CÒN HÀNG 99%
8 ip5s 16vang 7,300,000 CÒN HÀNG Likenew
9 ip5s 32vang 7,800,000 CÒN HÀNG Likenew
Ip6--6plus cu
1 6 16d 11,800,000 CÒN HÀNG 99%
2 6 16d 12,300,000 CÒN HÀNG 9999%
3 6 16tr 12,100,000 CÒN HÀNG 99%
4 6 16v 12,300,000 CÒN HÀNG 99%
5 6 16v 12,800,000 CÒN HÀNG 9999%
6 6 64v 13,600,000 CÒN HÀNG 99%
7 Plus 128v 16,800,000 CÒN HÀNG 99%
8 Plus 16d 13,300,000 CÒN HÀNG 99%
9 Plus 16tr 13,900,000 CÒN HÀNG 99%
10 Plus 16v 14,300,000 CÒN HÀNG 99%
11 Plus 64d 14,700,000 CÒN HÀNG 99%
12 Plus 64tr 15,000,000 CÒN HÀNG 99%
13 Plus 64v 15,800,000 CÒN HÀNG 99%
Ip5--5s new 100% (active roi-fullbox)
1 ip5 16g den 5,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip5 16g trang 5,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 ip5s 16den 7,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 ip5s 16trang 7,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 ip5s 16vang 8,100,000 CÒN HÀNG NEW 100%
6 ip5s 32vang 8,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus new 100% (active roi-fullbox)
1 6 16den 13,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 6 16vang 13,600,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 6 64vang LOCK SIM GHEP 12,200,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 Plus 64vang 18,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
Ip6--6plus new 100% (chua active-fullbox)
1 ip6 16 14,700,000 CÒN HÀNG NEW 100%
2 ip6 64 17,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
3 Plus 128 20,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
4 Plus 16 16,500,000 CÒN HÀNG NEW 100%
5 Plus 64 19,000,000 CÒN HÀNG NEW 100%
CHO THUE-CAM CO
1 09.86.86.86. 38 30,000,000 CÒN HÀNG
2 09.69.86.86. 96 8,000,000 CÒN HÀNG
3 09.86.86.86. 67 10,000,000 CÒN HÀNG
4 0946 42 42 42 30,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
5 0946 47 47 47 60,000,000 CÒN HÀNG Thue 2tr/thang
6 0984 71 71 71 30,000,000 CÒN HÀNG Thue 1tr/thang
MUA-BAN TRA GOP 0% CAC LOAI SIM
1 0822 111111 0 CÒN HÀNG CALL
2 0822 666666 0 CÒN HÀNG CALL
3 09.234567 79 0 CÒN HÀNG CALL
4 0933 999997 0 CÒN HÀNG CALL
Trung tâm mua bán và sữa chữa điện thoại di động

TUẤN NGUYỄN MOBILE
Địa chỉ: 44 Xóm Chiếu P13.Q.4 Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0822 11.11.11 ++ 0822 66.66.66
©2014 Created by ViSoft Co., Ltd.